نازلی سخن نگفت

 

به خودم : نازلی

از خواب پریده ای و عرق بر پیشانی ات چک چک می کند چکه چکه!

چند روز از روزهای بودنت را خواب مانده ای؟

ساعت کوکی ات عقربکش افتاده است!

چند روز دیگر باید تا اخرین مقاله نا تمامت را تمام کنی؟ هنوز هم شرق منتظر است!

و چند کتاب نا تمام؟ و چند صفحه ترجمان بی ترجمان؟

از پاریس تا تهران چند بار کتاب هایت را ورق زدی؟

هزار یورو کتاب و اب و بیسکوییت و فرودگاه...

هنوز هم منتظر است کودکی که در افغانستان عکسش را گرفتی تا در سفر نامه ات جایش دهی...

................................................

خواب مانده ام...

برخاسته ام.........

+   نازلی حقانی پرست ; ۸:٢٠ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱ امرداد ۱۳۸٥

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir