فقر

از نوک انگشتانم

و از کف دستانم

نه واژه می چکد

نه سکه

گویی توبره ام سوراخ

و تمامی داشته هایم به یکباره

 نداشته شده است !

/ 10 نظر / 11 بازدید
ندا

عجب شرح مفصلی از نداشته هایم ............ از گفته هایت بگو ........ هر بار شتیدنت انگار خون تازه ای است ........ آمستردام.

نازلی حقانی پرست

به ندا: نداشته هایم ... داشته هایم ... چه فرق می کند وقتی نمی دانم خوابم یا بیدار ...

سیما سلطانی

سکه شاید از کف دست بریزد، اما واژه نه. ضمناَ سکه را از توبره بیرون نمی آورند، واژه را نیز.

نازلی حقانی پرست

به سیما جان: واژه از نوک انگشتان می چکد. سکه از کف دست.توبره چیزی مثل خورجین است که از درونش هر چیزی می تواند بیرون بیاید. نیازی هم نیست که همه چیز شکل حقیقت داشته باشد. توبره کنایه از ظرفی است که مظروفش داشته هاست. این توبره ختی می تواند روح باشد.