تو هم خاموش رفتی

به روح همیشه ارام پژمان:

خواب دیده ام که کسی می اید...

کسی که مثل همه کس و هیچ کس نیست!

تو رفته ای و من به جای خالی بودنت نگاه می کنم.

هنوز هم ان ته سیگار را می بینم که در زیر سیگاری نیمه پر٬ نیمه خاموشش کردی و رفتی...

و تو را به یاد می اورم با ان بادکنک ارزوهایت که در باد تکان تکان می خورد...

یادت هست ان عصر پاییزی که همدیگر را دیدیم...

تو که شیفته پاریس بودی و من که دانشجوی خنگ نمی خواستم!

یادت هست bonjour  bonjour  می کردی و من به ته مانده لهجه پارسی ات می خندیدم...

و تو که با مریم در امتداد کوچه خاطره طی شدی و من که دیگر ندیدمت...

هنوز هم خاطره ان دو چشم معصوم بغض الود عذابم می دهد!

چهل روز گذشته است...

هنوز هم نمی دانم چه کسی تو را هل داد؟

تابستان عازم بودی... پاریس... یادت هست؟

باورم نمی شود ان دو چشم خندان خسبیده است...

کاش ندیده بودمت پژمان...

خاموش خفته ای اکنون...

۲۷ پاییز دیدی... تابستان امسال را اما نه!

/ 4 نظر / 2 بازدید
anahita

سلام.......... نميدونم چی بايد بگم...... شايد ..............دلم ميخواد يک جوری ...همدردی.......... نميدونم...........درکت ميکنم عزيزم....... ولی ...........زمان کمکت ميکنه.......... و حرکت..........

آشنای غريب

سلام من نفهميدم چی شد شايد بايد همه وبت رو بخونم به هر حال برايت آرزوی شادکامی دارم و اگر غصه ای داری؟ امید که به سر آید. سبز باشی عمو صوفي

نازلی

به anahita: ممنونم انی جان... زمان گاهی درد ها رو کمرنگ می کنه اما بی رنگ ...هرگز!

نازلی

به :آشنای غريب نه...اين نوشته ربطی به ديگر نوشته ها ندارد... حق داری...شايد يک نوشته کاملا حسی در لحظه است... به ياد دوستی که بودنش کوتاه بود... مرگ هيچ گاه خبر نمی کند... چهل روز از رفتنش بيشتر گذشته است! و سپاس به پاس مهربانی ات... اميد که اندوه همگان به سر ايد!