شهود

 

  قایقران ها

  پیش از انکه نخستین ماهی به دام افتد

  تور را از اب گرفتند

  تنها مرد ماهیگیر می دانست

  نهنگ پیر

  خیلی وقت پیش مرده است

 

/ 5 نظر / 3 بازدید
آرش ...

درود و ما چیزی نمی گفتیم و ما تا مدت ها چیزی نمی گفتیم ...

ندا

parfait comme toujours!

سیما سلطانی

نمی فهمم. یعنی قایق ران ها صبوری نداشتند؟ یعنی ماهی گیر می دانست چگونه باید ماهی بگیرد و دیگران نه؟ نهنگ پیر چه کاره است؟ کسی است که ماهی ها را می خورده است؟ یا اصلا آن ها در پی گرفتن او بودند؟ پس چرا نخستین ماهی؟