تنها با تن ها

هنوز هم تنهايم.

اينجا اما تن ها هنوز هم نفس می کشند!

نيمه شب خيلی وقت است که رفته.

سکوت اما خفقان اور است...

کاش ببارد باز٬ اسمان وحشی.

شب را دوست دارم... و خودم را بيشتر...

تو اما هنوز گم شده ای.

از خاطرم اما هنوز کم نشدی...

/ 4 نظر / 4 بازدید
كبري

سلام خوبی؟ قشنگه وزیباست و عالیست موفق یباشی بای

آرش

من هم شب را دوس ميدارم. خيلی!

نازلی

به کبری: ممنونم مهربان...

نازلی

به ارش: در شب سری هست که نمی دانم چيست... و من اين سر را دوست می دارم!