سکوت می کنم

سکوت می کنم
سکوت کرده بودم
سکوت کردی
تو اما شکستی
سکوتت را
و به من نگفته بودی
بعد از تو
کدامینش را باز گویم
کدامینش را اما
میان این دل ِ
تکه
تکه
نگه دارم

گناه از من
به نام عاشقی
که سکوتم را
نمی شکنم

شکستن سکوت
یعنی شکستن تو
من نتوانم

تنها
سکوت می کنم

نازلی
پاریس
28.09.09

/ 7 نظر / 12 بازدید
Nader

دوست داشتم تمام شعرهایت رو [لبخند]

داستانک

به یاد این جمله افتادم : یادها فراموش نخواهند شد حتی به اجبار! و عشق ماندنی است ، حتی با سکوت...!

داستانک

پاسخ کامنت : این درست که هیچ چیز در جهان فراموش نمیشه اما انسانها فراموشی می گیرند و این نباید فراموش بشه! چیزی که مهم است این طعم ها هستند که فراموش نمیشن! مثلن طعم ها شیرین ، ترش و ... اینها همیشه در یادآدمی می ماند!

شیواتیر

آیینه‌ها به دیدن هم خو گرفته‌اند یکدیگریم، حوصلهء شرح قصه نیست

نویسنده

[سوال]اااا چرا نتونستی بخونی؟ من که با سفید تو پس زمینه سفید نوشتم مگه جور دیگه ای باز می شه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نویسنده

ببخشید منظورم سفید تو پس زمینه مشکی بود