بال

ايمان می اورم

به خواب پريشان ستاره ها

و پشت خميده ماه

و ايمان می اورم به بلندای کبود اسمان

و پرپر شدگی بکارت گل ها

ايمان می اورم  و می دانم

پشت اين ايمانم

خدايی خفته است!

تا رفتنم چيزی نمانده

دو هفته هم کمتر...

من می ترسم و چيزی راه نفسم را می درد اما...

می روم تا خود سعی

می روم پيش خودش

می روم تا کنده شوم از خودم از خودم از خودش

وای که چقدر می خواهم بروم

بال ندارم من اما

در قفسم!

 

 

/ 8 نظر / 2 بازدید
پریا

هيجان رفتنتو دوست دارم :) واسه خودم همیشه هيجان قبل از حادثه از خود حادثه شيرين تره . واسه اين سفر... نمی دونم میگن فرق می کنه.

نازلی

به Le Petit Ali: و قفس در خواب شيرين اسمان!

یه مرد امیدوار

پر و بال ما بريدند و در قفس گشودند...چه رها چه بسته مرغی که پرش بريده باشند

نازلی

به یه مرد امیدوار: پر و بال بسته اما چه بسا که خوش تر است ان که توان بال زدن نيست ليک در اوج می پرد ان!!!

لوسیفر

چی بیشتر بهت لذت می ده؟ دوستی؟ محبت ؟ عشق؟ اصلا لذت بردن رو دوست داری؟ با نظرات اندیشمندانه ات در مورد لذت و لذت گرایی بحث ما را پربارتر کن.

هومن

داشتم ميگذشتم نمی دونم يک صفحه باز شد که مال شما بود گفتم يک ردپا بگذارم و برم خوش باشی

نازلی

به هومن: ردپا می ماند... ممنونم از رد پايت. پاينده باشی