پاریس - لیموژ

پاریس .

آفتاب .

در دلم پروانه ها پیله درانده اند

من اما

روی نوک پنجه قد می کشم.

...

لیموژ.

باران.

در دلم پروانه ها ی پیله درانده ، می چرخند.

رقصان گویی.

من اما

همچنان روی نوک پنجه دور خودم می گردم.

...

پاریس تا لیموژ.

نه آفتاب و نه باران.

مه ... همه جا مه است.

پروانه ها شادند.

" من " هنوز هم روی نوک پنجه قد کشیده ، رقصان و چرخان.

ته دلم اما چیزی شور می زند.

پک ... پک ... و دود پله پله ...

جایی اتفاقی افتاده.

کسی می گوید دزد آمده!

.........

لیموژ ، ٢ سپتامبر ، در انتظار قطار

/ 9 نظر / 15 بازدید
رامتین

میلاد پروانه هایت مبارک و قد کشیدن ات و ریشه دواندن قلم ات

فلورا

سلام عزیزم خیلی وقت نبودی ؟/ چرا؟ خوشحالم که پروانه هایت حتی در مه شادند خوشحالم که هستی مواظب دلت باش[گل]

نازلی حقانی پرست

به : فلورا سلام دوست عزیز گاهی آدم کوچ می کنه ... گاهی هم وقت کوچ خودشو گم می کنه! بذار به حساب گم شدن پشت دو خواب ... و امان از این پروانه ها ... و چه قشنگ گفتی ... مواظب دلت باش ... به گمونم باید خیلی این روزا مراقبش باشم شاد باشی نازلی