معنا

رنگين کمان در پس باران خفته است.

شنبه:سپيد است

يکشنه:تماما خاکستری

دوشنبه:اما ابی

سه شنبه:قرمز

چهارشنبه:نارنجی شايد

پنجشنبه:سبز سبز

جمعه:اما سياه

نمی دانم اين روزهای هفته اند که به رنگ ها معنا می دهند يا رنگها که با انها معنی؟؟؟

رنگين کمان نيست هفته اما...

پالت رنگی که مدام تکرار می شود در خود...

سايه روشن گاه و بی گاه...

 

/ 0 نظر / 6 بازدید