... تا من شدن

با سه شروع می شود و با صفر تمام می شود.

پيش از اين با هشت شروع می شد و با نفرت تمام می شد.

هميشه درست در لحظه ای که فکر می کنی شايد اين بار راست باشد٬ اتفاق می افتد.

و هميشه از پيش تر می دانستی که اينگونه است...

چشم ها هرگز دروغ نمی گويند.

اين تنها حقيقت جاری در سياره ماست!!!

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید