نام ها


نام ها
بر پیکر انسان
امده از عصیان
با میراثی از نسیان

نام ها
بر پیکر هرکدامین مان
و هرکدامین مان
در پس نقاب هامان

نام هامان
پیکرهامان
نقاب هامان
و هر کدامین مان

/ 5 نظر / 12 بازدید
سعيد

ممنون که به باغ بیگانه اومدید به این وبلاگ نیز بیایید و مثل این که دعوایی شده است شما هم نظری سازنده داشته باشید چه برمن چه درمن

ندا

نگفتی از آرزوهامان که اگر نبودند نام هامان. پیکرهامان و نقاب هامان هیچ معتی نداشتند! حتی خودمان .....

نازلی حقانی پرست

به ندا: و اما ارزوهامان ... روزهامان... و همه مان ... ................... شاید یاسی فلسفی که تا پاسی از شب بیدارم و فلسفه می بافم و بعدتر می شکافم .....................

سیما سلطانی

نام، بر پیکر انسان؟ بر؟ چرا نامها از عصیان بیایند؟ نام از طوع است که ناشی می شود. نامی که بر فرزند می گذارند نشانه ی اطاعتی است، حرمتی است که به یک ارزش می گذارند. میراثی از نسیان؟ دوستم، نمی فهمم چه می گویی.