من ، مترسک ، کلاغ


مترسک عاشق کلاغ بود

و کلاغ ، عاشق گندم .

این میان ،

تنها دست من بود

که خوشه می چید!


نازلی
پاریس
9 نوامبر 2009

/ 5 نظر / 14 بازدید
Nader

هزار آفرین [لبخند]

ناشناس

عاشقانه به گل نگریستم, گل خار شد و من گریستم