به خودم : نازلی

از خواب پریده ای و عرق بر پیشانی ات چک چک می کند چکه چکه!

چند روز از روزهای بودنت را خواب مانده ای؟

ساعت کوکی ات عقربکش افتاده است!

چند روز دیگر باید تا اخرین مقاله نا تمامت را تمام کنی؟ هنوز هم شرق منتظر است!

و چند کتاب نا تمام؟ و چند صفحه ترجمان بی ترجمان؟

از پاریس تا تهران چند بار کتاب هایت را ورق زدی؟

هزار یورو کتاب و اب و بیسکوییت و فرودگاه...

هنوز هم منتظر است کودکی که در افغانستان عکسش را گرفتی تا در سفر نامه ات جایش دهی...

................................................

خواب مانده ام...

برخاسته ام.........

/ 7 نظر / 7 بازدید
anahita

سلام نازنينم......... چقدر اروم.......پيوسته........... طرز بيانت برام شيرينه..تقدس داره........مينويسی.ولی نه اون طوری که ديگران ميخوان....برای دلت مينويسی......... سخته فراموش کردن...کسی که ارزش داشته و ديگه نيست.......... ولی ............همه چيز .هر چيزی.يک روز تمام ميشه......... پاک بودنت........ حفظش کن.............خوشا به سعادت........ مواظب خودت باش......تا بعد ........

Le Petit Ali

نازلی...شايد وقت واسه خوابيذن زياد باشه.الان پاشو...برخيز..آره

نازلی

بهanahita: نازنين... پاک بودن... پاک ماندن... انديشه اگر پاک بماند کافيست... در زلال ترين حوض خيال غسل بايد کرد. يحيی نبی را می شناسی؟ و ايين اب را؟ و جسمی که در اب فرو می رود و پاک می ايد برون... در زلال ترين حوض خيال تر شو... من از تو صادق تر نديدم... و همين کافيست!

نازلی

بهLe Petit Ali: ساعت بودنم را کوک کردم... و از خواب برخاسته ام... راست ميگويی دوست من... فرصت زياد است. ديشب خواب مردنم را ديدم... اوروز اما دوباره به دنيا امدم!

آرمان

خواب....برخاستن....خواب....برخاستن!!!عجب غريبم با اين زندگی! وقت خواب زندگی نکردم رويا ديدم و وقت زندگی حتی رويا هم نديدم!! اينم يه قصه ديگه هست.همه يه قصه منحصر به فردیم اما قصه ها با بيداری شروع ميشه و پايانش خوابه از قلب پاکت التماس دعا دارم شاد باشی و سلامت در پناه حق

سيما

ترجمان تا آنجا که من می دانم يعنی کسی که ترجمه می کند.