مانترا

باد زعفرانی
در نیمه شبی مهتابی

ارکستر پچ پچ فلوت ها
و این نشانه اعجاب آور حضور ماه
در بیکران آسمان

شک برانگیزترین یقین ممکن
از من به تو
با فاصله ای از اینجا تا ابدیت

اما نه

از روح به روح
با فاصله ای به اندازه یک دم کوتاه
در دره سایه ها

تنها همین مانترا
اُم...آُم ...آُم...
مونی...مونی...مونی...
ماها...ماها...ماها...
سوها...سوها...سوها...
اُم...اُم...اُم...

05.03.09
Limoges,France

/ 2 نظر / 11 بازدید
سبزی فروش

سلام جانم چرا کج وکوله هیچ غصه نخور عزیزم ازحالا سبزی اگه خواستی بیا پیش خودم[گل]