در پاسخ به: بامداد

میدون های زیادی هست که ازشون رد نشدم

تنها به یه دلیل ساده :

طعم زیتون لبهایی که برای چیدنش باید قد می کشیدم رو نوک پنجه ...

آخرشم درخت زیتون " خشکید "

و من موندم

و حسرت ندیدن تمام میدون های شهر ،

در حالی که لب هام هنوز ته مزه زیتون می ده ...

زیتون های شور ، زیتون های تلخ !


نازلی

پاریس

9 نوامبر 2009


/ 0 نظر / 14 بازدید