نه مهر و نه مهر و نه مهر

نه بوی مهر می آید
نه بوی مهر
و نه بوی مهر!
ساعت دیواری خیلی وقت است که خواب مانده!

...
مهر = خورشید / مهربانی / ماه مهر

نازلی
پاریس
13.09.09

/ 3 نظر / 13 بازدید
شیواتیر

لعنت به زمینی که بر وفق مراد ما بر مدارش نچرخد!!!

نازلی حقانی پرست

شیواتیر ٧:٠٧ ‎ق.ظ - دوشنبه، ٢۳ شهریور ۱۳۸۸ لعنت به زمینی که بر وفق مراد ما بر مدارش نچرخد!!! پاسخ: درود: زمین بر مدار دل می می چرخد ... دل نمی داند کدامین سو بگردد!!! نازلی حقانی پرست - ٢۳/٦/۱۳۸۸ - ۱:٥٧ ‎ق.ظ

اطیلا

و نه بوی مهر و نه بوی مهر و نه بوی مهر... توضیحی که برای کلمه ی مهر نوشته ای«مهر=خورشید/...» فکر می کنی لازم است؟