من هستم!

من هستم و نفس می کشم.

همين خود دليلی است برای بودنت!

در ايينه خود را ديدم. پيکری که سر نداشت.

تو امدی.

ديگر خود نبودم که تو شدم.

پيکری با يک سر و دو قلب!

/ 0 نظر / 4 بازدید