به تو که دروغگو ترين ادمايی!

تو سپيدی

من سياهم

تو ولی خوشخط و خالی

من ولی بی نقش و پاکم....

 

به من دروغ نگووووووووووووووووووووووووو

من از دروغ بدم می ايدددددددددددددددددددددددد

خسته شدم بس که چشات

ايينه دلت شد و

من تو عمق اون نگات

شکستم و تموم شدم.................

اينجا همه دروغ می گن..........

تو هم می گی.......

تو هم می گي......

من به رفتن قانعم.....

اگه بازم فريب بدی................

....................................................................................

اصلا دلم نمی خواهد فکر کنم و چيزی بنويسم....

من فقط دلم الان می خواد که بنويسم.....

توبگو چی می شه که ادما به هم دروغ می گن؟؟؟

من از تو و دروغ هاتو دروغگوها بيزارم!!!!!

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
Le Petit Ali

وقتی دروغ وزدين می گيرد چگونه ميتوان به آيه های رسولان سر شکسته... باقيشو ميدونی خودت.

نازلی

به علی کوچيکه: احساس خفقان به ادم دست می ده...نه؟؟؟ به قول تو اين باد دروغين است که می تازد و می بازد!!!!