هذیان

در سرم باغی بود

و تکرار درخت ، درخت ، درخت

با برگهای همیشه سبز سوزنی

بی ترس از پاییز و مرگ و تبر

...

در سرم کلاغ خوان است

و تکرار قار و قار و قار

و باد

و حمله وحشیانه سوزن ها

به تبار برگها

و تبرها

به نسل درخت ها

و خزان

برگ ریزان

پاییزان

...


نازلی
پاریس
03.08.09
ایستگاه مترو
Ilena

/ 0 نظر / 13 بازدید