جنون سرعت من

ترمز نمی کنم

و رد می شوم

از تمامی چراغ های سرخ

مگر آن روز که سبز بود

نایستادم

ثانیه ای شاید

پشت نخستین چراغ ؟


هنوز هم تند می رانم

و می دانم که روزی

سر نخستین پیچ دیوانگی

چپ خواهم کرد


در خواب دیده بودم

که در تنهایی خواهم مرد...

کس چه می داند؟

به بیداری شاید تعبیرش چیز دیگری باشد!!!

نازلی
11.09.86
تهران

/ 4 نظر / 10 بازدید
مثل همیشه

لذت بخش بود خوندنش با اینکه هیچی توش نظرمو جلب نکرد اما کلش یه کل خوب بود که لذت بردم ازش ممنون نازلی

جلیلی

سلام مطمئنا خواب مرگ دیدن به چیزی غیر از مرگ منتهی می شود اما اصولا ایستادن پشت چراغ های دیگران را خوش ندارم مگر چراغی که بدانم وضع کننده آن در این مساله ذینفع نبوده است

نازلی حقانی پرست

به :مثل همیشه جالبه ...یه کل خوب که توش چیزی برای جلب نظر نیست! ممنون که خوندی و نوشتی

نازلی حقانی پرست

به:جلیلی خیلی از چراغ ها از آن کسی نیستند اما آدم پشتشون می مونه ... گاهی سبز ...گاهی سرخ... به گمونم موندن یا رفتن فقط به ذینفعی خودمون بر می گرده... حتی اگه این نفع بوی "مرگ" بده