تازه ، کهنه را لوث می کند !

دیدارها کی تازه شود نمی دانم.

شاید به قدر ریختن چای در پیاله

و خیساندن قند در نعلبکی .

و من که قهوه ام را تلخ می خورم

!!!

نازلی
پاریس
20 اکتبر 2009

/ 1 نظر / 11 بازدید
ف.ک

مژل همیشه زیبا اما دوست داشتم بگم: اما من که چایم را تلخ می خورم!